LAGU RASMI SEKOLAH
 
DINAMIS DAN DEDIKASI
 
Bersatu dan berikrar
Berjanji pada diri
Meningkatkan prestasi
Dinanmis dan dedikasi
 
Berbudi bahasa bersopan santun
Hormat guru, ibubapa
Belajar dengan tekun
Menjaga imej sekolah
 
Rintangan serta cabaran
Semangat tetap berkobar
Berdisiplin berjiwa waja
Janji akan ditunaikan
Ciptaan:
Chin Lee Shin
Eng Pei Wen
Lirik:
En. Borhan Hassan